Marianne AllinguJuhataja abi 
(Beebikooli juhendaja, tantsuõpetaja)

HARIDUS:

1997-2001 Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskool
2013-2016 Tallinna Ülikool bakalaureuseõpe, Alushariduse pedagoogika
2016 Omandatud õpetaja tase 6 kutse 

KOOLITUSED:

2008 - 2009 Tartu Avatud Ülikool, Eelkoolipedagoogika 320H
2008 Tartu Avatud Ülikool, Rollimäng
2010 OÜ LogoServ, Õuesõpe
2010-2011 Tartu Avatud Ülikool, Erivajadustega laps koolieelses lasteasutuses 320H
2013 Lastekaitse Liit, Kiusamisest vaba lasteaed
 2017 „Väikelaste võimlemine lasteaias ja –hoius“, Tallinna Ülikool
2017 "Mänguline liikumine I" Stuudio Samm
2018 "Mänguline liikumine II" Stuudio Samm

2018- Laagrikasvataja koolitus, tase 4 osakutse (NNAÜ)
2018 - Tallinna Ülikooli loodus - ja terviseteaduse instituut "Beebide võimlemine"
2019 - Juunika koolitus OÜ "Suhtlemine lapsevanemate ja lastega"

TÖÖKOGEMUS:

2017 - Mittetulundusühing Tantsustuudio Cestants (tantsuõpetaja)
2007 ... Jõgeva Aleviku lasteaia õpetaja

ENDAST:

Olen kahe lapse ema ning oman pea 10 aastast töökogemust lasteaialastega. Lasteaiaõpetaja amet on andnud mulle kogemusi ja oskusi erinevates valdkondades. Lapse arengu jälgimine ning toetamine, tegevuste planeerimine, loovuse arendamine, individuaalsusega arvestamine, suhtlemine lastevanematega ja meeskonnatöö. Õpetaja ülesandeks on lõimida erinevaid valdkondi. Pean väga oluliseks liikumist ja liikumisõpetust. Olen püüdnud oma tegevustesse võimalikult palju sisse tuua rütmikat, tantsu, mängu ning loovust, sest just läbi nende on võimalus lastel end väljendada ja arendada endas julgust ning esinemisoskust.

Aastal 2012 esitasid lapsevanemad Marianne Jõgevamaa aasta õpetaja nominendiks.

E-mail: marianneallingu@gmail.com
Telefon +372 52 639 77